En dag på Blåkulla

På förmiddagarna arbetar vi utifrån fokusområdena matematik, skapande, vi-känsla, naturkunskap/teknik och språk. Vår strävan är att berika barnen med så bred kunskapsbank som möjligt samt beröra flertalet av läroplanens strävansmål.

Under våra utflykter, där inga förutbestämda leksaker finns utmanas barnen att samarbeta och ta tillvara på miljön vi vistas i. För att kunna skapa en starkare gemenskap i vår lilla förskola arbetar vi ofta i olika lekkonstellationer där barnen får öva sig på olika sociala samspel.

Några dagar i veckan arbetar vi med en aktivitetstavla. Genom detta vill vi ta vara på barnens inflytande över sin vardag. På Blåkulla vill vi också ge den fria leken stort utrymme både i planerad och oplanerad miljö. På detta sätt tar vi tillvara på och utmanar barnens kreativitet och fantasi.

Skogen…… vår älskade skog. På Blåkulla vistas vi flera dagar i veckan i skogen, men på fredagar är skogen vår hela dagen. Vi känner av vad det finns för behov hos barnen och utefter det skapar vi aktiviteter som möter det behov vi ser. Till exempel starkt ledarskap. Heldagen i skogen innebär även att de yngre barnen sover där samt att hela Blåkulla äter lunch och mellanmål antingen i ett vindskydd eller under bar himmel året runt.

Vi har såklart också årligen återkommande aktiviteter så som halloween, jul- och påskpyssel, baka semlor, grädda våfflor, sångfest, skördefest, solfest, luciafest samt en hajk med övernattning för de barn som slutar på Blåkulla för att gå vidare till förskoleklass.