Om Blåkulla

IMG_0924
Blåkulla är en av Lidingös äldsta och minsta förskolor och drivs som en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar utgörs av föräldrarna till de barn som går på förskolan. Föräldrarna deltar aktivt i Blåkullas styrning och får även vara med och arbeta på Blåkulla ca 3 dagar per år. Detta ger en god insikt och förståelse för hur barnens dagar ser ut på förskolan.

Blåkullas personal arbetar utifrån mottot ”trygga barn i naturnära miljö”, och är huvudsakligen influerade ”utomhuspedagogik”.

Blåkulla har en barngrupp på 25 barn. Barngrupperna fungerar som en syskongrupp, alla är tillsammans, men delas upp i yngre (ekorrarna) och äldre (ugglorna) inomhus och under planerade aktiviteter. Blåkulla har fem pedagoger som arbetar tillsammans med barnen och en kock.

På Blåkulla har vi en kock som lagar mat till oss, allt tillagas från grunden och är i så stor utsträckning som möjligt ekologisk.

Vi källsorterar och går regelbundet till återvinningen.

Öppettider

Vi följer Lidingö stads riktlinjer för öppettider och anpassar dem efter vårdnadshavares behov. Just nu har vi öppet mellan 07.45-17.00, måndag till fredag.

Under 4 veckor på sommaren har ordinarie personal semester men vi har öppet vid behov även under dessa perioder.

Dokument

Läs mer om: