Att vara medlem i kooperativet

Blåkulla förskola drivs som ett föräldrakooperativ vilket betyder att man som förälder är med och driver förskolan som en ekonomisk förening. Att få vara med och bidra på sitt/sina barns förskola är en fantastisk möjlighet som kräver en viss insats. Tankesättet på Blåkulla är att när alla bidrar finns möjligheten för oss att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

Den starka vi-känslan genomsyrar hela kooperativet och som förälder och medlem har man en viktig roll. Det som ingår i detta ansvaret är:

  • Att då och då kunna arbeta vid sidan av ordinarie personal vid planerade eftermiddagar samt enligt gällande joursystem när det inte finns någon vikarie att tillgå eller om det av ekonomiska skäl inte är lämpligt att ta in vikarie
  • Att delta i planeringsdagar då medlemmar samlas och diskuterar den övergripande verksamheten
  • Att delta i städ- och fixardagar som hålls två gånger per år
  • Att hjälpa till med återvinning.
  • Att någon gång under sin vistelse delta i styrelsearbetet under en tvåårsperiod