Att vara medlem i kooperativet

Blåkulla förskola drivs som en ekonomisk förening och är alltså inte vinstdrivande. Att få vara med och bidra på sitt/sina barns förskola är en fantastisk möjlighet som kräver en viss insats. Tankesättet på Blåkulla är att när alla bidrar finns möjligheten för oss att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

Den starka vi-känslan genomsyrar hela kooperativet och där har ni som vårdnadshavare en viktig roll i arbetet eftersom det är ni som är med och driver kooperativet. Alla som har sina barn på Blåkulla förväntas att under en tvåårsperiod delta i styrelsearbetet men också andra ansvarområden såsom hjälpa till med återvinning och vid fixardagar. Som vårdnadshavare kommer man vid några gånger per termin vara med och arbeta i barngruppen, både vid planerade eftermiddagar då personalen har arbetsplatsträff och ingå i ett jourschema vid personalbortfall. Blåkulla har en lokalvårdare anställd som städar förskolan varje dag.