Barnens dag på Blåkulla

För oss är det viktigt att alla som kommer till Blåkulla får ett varmt välkomnande varje gång de kommer. Här ska alla känna sig sedda och respekterade. Här kan du som vårdnadshavare förvänta dig en rak och tydlig kommunikation för att stötta barnets utveckling.

På Blåkulla bedrivs i stort sett all undervisning utomhus året runt då vi inspireras starkt av utomhuspedagogik. Vi har en barngrupp på 28 barn och har tre legitimerade förskollärare varav en har en delad tjänst och även arbetar som rektor på Blåkulla. Vi har också tre barnskötare och en kock som lagar mat från grunden till bara oss.

På Blåkulla har vi valt att arbeta som en enhet för att stärka gemenskapen på förskolan. Vi har således inte några avdelningar utan arbetar som en stor grupp, som under veckan delas in i olika konstellationer beroende på vad som ska hända och barnens individuella utveckling. Vår kunskapssyn har genererat i att vi arbetar med ett gemensamt projekt i två mindre projektgrupper under året vilket i år är Vårt Lidingö. Vi är medvetna, närvarande och stöttande i alla spontana lärsituationer som sker under hela dagen, inte bara dem som sker i projektet. Våra fokusområden som är språk, matematik, skapande, naturvenskap/teknik och vi-känsla ligger till grund för varje veckas planering.

Självständighet, självkänsla, kämparglöd, vi-känsla och starkt ledarskap är centrala byggstenar på Blåkulla. Detta genomsyrar allt, såväl undervisning som bemötande. Vi har en stark tilltro till barns förmågor. Vi pushar och peppar med ambitionen att barnen på Blåkulla ska nå skyarna.

Skogen, vår älskade skog. På Blåkulla vistas vi flera dagar i veckan i någon av våra fantastiska skogsområden på Lidingö. Vi har dessutom en hel skogsdag varje fredag då vi lär av och med naturen. Vi vill skapa goda erfarenheter av att vara ute i skog och natur som barnen kan bära med sig hela livet. Barnen utvecklar en moral, etik och respekt för naturen och en känsla för den. Heldagen i skogen innebär även att de yngre barnen sover där samt att hela barnen äter lunch och mellanmål antingen i ett vindskydd eller under bar himmel året runt.