Klagomål och synpunkter

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen ,4 kap. 8§, ska vi som huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning kommer att ske till styrelsen ang. klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i arbetet med att utveckla både vår verksamhet och vårt kvalitetsarbete.

Så här lämnar du ett klagomål

  1. Vi uppmuntrar att du i första hand vänder dig direkt till den det berör.
  2. Skulle det vara så att du inte blir nöjd kontaktar du Rektor. Detta kan du givetvis göra i första hand också.
  3. Kvarstår missnöjet mailar du in ett klagomål till rektor som därefter tar upp klagomålet senast på nästföljande personalmöte. Rektor ansvarar för att uppföljning görs. Mejla till, rektor(@)blakulla.nu. Ange alltid ordet ”klagomål” i ämnesraden.
  4. Om du fortfarande inte känner dig nöjd lämnas ett klagomål in till Henrik Wirfelt, henrik.wirfelt(@)blakulla.nu) som är förskolans ordförande och huvudman.
  5. Om du önskar att använda formulär eller blankett där du kan vara helt anonym så se nedan under ”Fler sätt att lämna klagomål”

Ditt klagomål bör innehålla

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Beskrivning av klagomålet.

Du har rätt att vara anonym, men vi kan då av förklarliga skäl inte återkoppla hanteringen av klagomålet till dig.

Så här handläggs ditt klagomål

Du kommer att informeras om handläggningen av ditt klagomål, under förutsättning att du önskar bli kontaktad och har lämnat kontaktuppgifter.

Fler sätt att lämna klagomål

Nedan finner du ett kontaktformulär för att lämna dina klagomål och synpunkter. Om du istället vill använda dig av en blankett så kan du ladda ner en här.

Du kan också välja att kontakta Lidingö stad direkt genom Lidingö stads hemsida.

*Rekommenderas men är frivilligt
*Frivilligt
*Rekommenderas men är frivilligt
Det är viktigt att du är så tydligt som möjligt här. Ditt klagomål kommer att nå både Blåkullas styrelseordförande och förskolechef. Detta meddelande kommer inte att nå hela styrelsen, inte alla vårdnadshavare och inte alla i personalen.
*Frivilligt