Klagomål

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen ,4 kap. 8§, skall Huvudmannen ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta detta, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har framfört klagomålet. Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för klagomålshanteringen och aktivt verka för att rutinerna är kända bland vårdnadshavare och personal.

Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i arbetet med att utveckla både vår utbildning och vårt kvalitetsarbete.

Så här lämnar du ett klagomål:

 • Klagomål lämnas till Henrik Wirfelt, som är förskolans ordförande och huvudman.
 • Enklast är att skicka ett mail till henric.wirfelt(@)blakulla.nu. Skriv ”klagomål” i rubriken.
 • Om du önskar att använda formulär eller blankett där du kan vara helt anonym så se nedan under ”Fler sätt att lämna klagomål”. Du har rätt att vara anonym, men vi kan då av förklarliga skäl inte återkoppla hanteringen av klagomålet till dig.

Ditt klagomål bör helst innehålla:

 • Ordet ”klagomål” i rubrik eller text
 • Namn och kontaktuppgifter till klagomålslämnaren
 • Beskrivning av klagomålet
 • Vem/vad det berör
 • Förslag på lösning

Vad händer efter jag lämnat mitt klagomål?

 • Huvudmannen kommer bekräfta inkommet klagomål (om du inte valt att vara anonym)
 • Därefter kommer det genomföras en utredning för att hantera klagomålet
 • Slutligt återkopplas till klagomålslämnaren efter att klagmålet har hanterats
 • Om du inte är nöjd med huvudmannens hanteringen av ditt klagomål kan du göra en anmälan vid misstanke om missförhållanden till Lidingö Stad, lärande- och kulturförvaltningen

Fler sätt att lämna klagomål

Nedan finner du ett kontaktformulär för att lämna dina klagomål och synpunkter. Om du istället vill använda dig av en blankett så kan du ladda ner en här.

*Rekommenderas men är frivilligt
*Frivilligt
*Rekommenderas men är frivilligt
*Frivilligt