Om Blåkulla

Blåkulla är en av Lidingös äldsta och minsta förskolor och drivs som en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar utgörs av vårdnadshavarna till de barn som går på förskolan. Vårdnadshavarna deltar aktivt i Blåkullas styrning och får också förmånen att delta i utbildningen ett antal dagar per år. Detta ger en god insikt och förståelse för hur barnens dagar ser ut på förskolan.

Vi arbetar efter mottot ”på Blåkulla inspireras vi av utomhuspedagogik” och strävar efter en stark gruppsammanhållning samt starka och självständiga individer.

Blåkulla har under VT-22/23 en barngrupp på 26 barn. Vi arbetar och strävar efter ”ett” Blåkulla där vi alla är tillsammans, stora som små. Några dagar i veckan, främst under arbetet med fokusområdena delas barnen upp i två yngre (Kastanjer & Nypon) och tre äldre grupper (Svampar, Löv & Kottar). Blåkulla har sex pedagoger som arbetar tillsammans med barnen, vi har även förmånen att ha en egen kock som lagar en varierad, näringsrik och i stor utsträckning ekologisk mat.

Öppettider

Verksamheten följer stadens riktlinjer för öppettider och rätt till omsorg. Öppettiderna anpassas efter den aktuella barngruppens behov inom klockan 06.30-18.30. Just nu är de aktuella öppettiderna 7.45-16.45.

Dokument

Läs mer om: